KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

Kancelaria Prawna

Witaszek & Partnerzy to odpowiedź na stale wzrastające zapotrzebowanie rynku na profesjonalnie świadczone usługi prawnicze.

Świadczona

pomoc prawna

polega na udzieleniu ochrony każdemu człowiekowi czy podmiotowi gospodarczemu zawsze wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia jego praw czy interesów. Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną na wszystkich etapach postępowań sądowych jak również pozasądowych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy, którzy gwarantują profesjonalną obsługę prawną każdego Klienta.

Pomagamy wygrywać spory.

Praktyka

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy wychodząc na przeciw potrzebom Klienta świadczy kompleksową pomoc w wielu dziedzinach prawa. Korzystając z obsługi prawnej oferowanej przez zespół adwokatów i radców prawnych można liczyć na skuteczne załatwienie sprawy. Praktykujemy w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne i handlowe

Prawo cywilne i handlowe

które obejmuje m.in. doradztwo oraz prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem, spadkami, a także spraw rodzinnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa handlowego a także sprawami związanymi z zawieraniem i wykonywaniem umów. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo Infrastrukturalne

Prawo infrastrukturalne

w ramach którego udzielana pomoc prawna obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu kształtowania zagospodarowania przestrzennego, przez etap realizacji inwestycji, aż po czynny udział w egzekwowaniu ochrony gwarancyjnej i rękojemczej. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo Korporacyjne

Prawo korporacyjne

w ramach którego doradzamy Klientom w zakresie zasad zachowania ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw, reorganizacji spółek i grup kapitałowych oraz ogólnego prawa handlowego. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

w ramach którego prawnicy Kancelarii stale od 2013 r. wspierają prawnie inwestycje elektroenergetyczne, doradzając Klientom przy audytach technicznych, kosztowych oraz przy wielozakresowych wdrożeniach w zakresie unowocześniania technologii i urządzeń energetycznych. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

w ramach którego zajmujemy się reprezentacją oraz dbaniem o prawa Klienta we wszystkich etapach postępowania karnego. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione oraz osób w spółkach kapitałowych. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

obejmuje m. in. pomoc prawną związaną z ochroną znaków towarowych, wzorów i patentów. Świadczymy kompleksową, stałą obsługę prawną, dbając o interesy Klienta. Zajmujemy się również sprawami związanymi z ochroną danych osobowych i prawem pasowym. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

w ramach którego zajmujemy się przygotowaniem wymaganej dokumentacji, a także obsługą postępowań o zamówienia publiczne. Jako doświadczony zespół służymy pomocą przy zawieraniu umów oraz czuwamy nad ich prawidłową realizacją. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

obejmuje m.in. pomoc prawną w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń czy reprezentację przez urzędami administracji publicznej. W zakresie materialnego prawa administracyjnego przygotowujemy ekspertyzy i analizy prawne, a także zajmujemy się prowadzeniem sporów sądowo administracyjnych. CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

obejmuje m.in. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także obsługą takich zagadnień jak skutki ogłoszenia upadłości, likwidacja masy upadłości, zakończenie i  umorzenie postępowania upadłościowego, a także kwestii związanych z upadłością deweloperów czy podmiotów sektora budowlanego. CZYTAJ WIĘCEJ

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl