Praktyka Prawa Korporacyjnego

Praktyka Prawa Korporacyjnego
Obsługa korporacyjna w opinii Kancelarii jest bardzo ważną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa bowiem rozpoczęcie działalności gospodarczej nie kończy starań w zakresie dbałości o formalną stronę funkcjonowania spółki lub innego podmiotu uczestniczącego w obrocie gospodarczym. W tej sytuacji Kancelaria doradza Klientom w zakresie zasad zachowania ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw, reorganizacji spółek i grup kapitałowych oraz ogólnego prawa handlowego. Zapewniamy obsługę i wsparcie prawne organów, jak i udziałowców oraz akcjonariuszy w sprawach z zakresu m.in. prawa handlowego, zagadnień kontraktowych, procedur wewnętrznych, a także sporów korporacyjnych. Na zlecenie Klientów prowadzimy także audyty prawne dotyczące badania i oceny ryzyk prawnych w zakresie wybranych aspektów działalności przedsiębiorstw (procedury zakupowe, własność intelektualna, mechanizmy antykorupcyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Pomoc prawna to

  • Porady prawne
  • Kompleksowa analiza prawna
  • Przygotowywanie opinii prawnych
  • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
  • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
  • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
  • Przeprowadzanie audytów
  • Przygotowywanie pism i dokumentów
  • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl