Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego

Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego
Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy dysponuje bogatą wiedzą oraz zdobytą przez lata praktyką w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego.

Pomoc prawna

doświadczonego adwokata czy radcy prawnego bywa często niezbędna do zapewnienia ochrony Klienta, a zatem dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa interesów Klienta stanowi priorytet dla całego naszego Zespołu.

Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • sprawy rodzinne o charakterze majątkowym i niemajątkowym (podziały majątku,

  alimenty

  , małżeńskie umowy majątkowe,

  rozwód

  , unieważnianie małżeństw, ustalanie ojcostwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie)
 • sprawy spadkowe (testamenty,

  darowizna

  ,

  zachowek

  ,

  spadek

  i dział spadku)
 • sprawy w zakresie nieruchomości (umowy nabycia i sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, zasiedzenia, znoszenie współwłasności, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, ochrona własności i posiadania, regulacja stanów prawnych nieruchomości i due diligence nieruchomości,

  najem

  , najem komercyjny, dzierżawa, służebności)
 • kontrakty i sprawy sądowe oraz pozasądowe (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, naruszenia dóbr osobistych, spory o zapłatę, odszkodowania, negocjowanie i sporządzanie umów, prowadzenie sporów sądowych, europejski nakaz zapłaty, mediacje i arbitraże)
 • prawo pracy (spory pracownicze, kontrakty menadżerskie, zbiorowe prawo pracy)
 • prawo handlowe i gospodarcze (projekty umów i statutów spółek wszelkiego typu, zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń, restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa korporacyjna spółek, fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek)

Pomoc prawna to

 • Porady prawne

 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych

 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów

 • Mediacje

  i

  negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl