Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego

Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego
Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy dysponuje bogatą wiedzą oraz zdobytą przez lata praktyką w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego.

Pomoc prawna

doświadczonego adwokata czy radcy prawnego bywa często niezbędna do zapewnienia ochrony Klienta. Dlatego nasz Zespół zawsze na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim dążenie do bezpieczeństwa interesów Klienta.

Praktyka Prawa Cywilnego i Handlowego obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • sprawy rodzinne o charakterze majątkowym i niemajątkowym (podziały majątku,

  alimenty

  , małżeńskie umowy majątkowe,

  rozwód

  , unieważnianie małżeństw, ustalanie ojcostwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie)
 • sprawy spadkowe (testamenty,

  darowizna

  ,

  zachowek

  ,

  spadek

  i dział spadku)
 • sprawy w zakresie nieruchomości (umowy nabycia i sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, zasiedzenia, znoszenie współwłasności, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, ochrona własności i posiadania, regulacja stanów prawnych nieruchomości i due diligence nieruchomości,

  najem

  , najem komercyjny, dzierżawa, służebności)
 • kontrakty i sprawy sądowe oraz pozasądowe (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, naruszenia dóbr osobistych, spory o zapłatę, odszkodowania, negocjowanie i sporządzanie umów, prowadzenie sporów sądowych, europejski nakaz zapłaty, mediacje i arbitraże)
 • prawo pracy (spory pracownicze, kontrakty menadżerskie, zbiorowe prawo pracy)
 • prawo handlowe i gospodarcze (projekty umów i statutów spółek wszelkiego typu, zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń, restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa korporacyjna spółek, fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek)

Pomoc prawna to

 • Porady prawne

 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych

 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów

 • Mediacje

  i

  negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 05 54 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl