Prawo energetyczne

Prawo energetyczne
Elementem równolegle rozwijanym w Polsce w stosunku do infrastruktury strategicznej jest wdrażana modernizacja energetyczna w zakresie sieci i obiektów energetycznych, w tym napowietrznych i kablowych. Prawnicy Kancelarii stale od 2013 r. wspierają prawnie inwestycje elektroenergetyczne, doradzając Klientom przy audytach technicznych, kosztowych oraz przy wielozakresowych wdrożeniach w zakresie unowocześniania technologii i urządzeń energetycznych. Kancelaria z powodzeniem doradza przy kontraktach na projektowanie i budowę stacji elektroenergetycznych, kontraktach na modernizację obwodów wtórnych, a także pracach badawczo – rozwojowych z zakresu rozwiązań dla energetyki. To ostatnie działanie pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Kancelarii, której jednym z celów jest aktywny udział we wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności rodzimych przedsiębiorców.

Pomoc prawna to

  • Porady prawne
  • Kompleksowa analiza prawna
  • Przygotowywanie opinii prawnych
  • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
  • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
  • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
  • Przeprowadzanie audytów
  • Przygotowywanie pism i dokumentów
  • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl