Praktyka Prawa Karnego Gospodarczego

Praktyka Prawa Karnego
Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski każdemu człowiekowi przysługuje prawo do obrony. Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy dysponuje doświadczonymi adwokatami, którzy posiadają bogatą praktykę w prowadzeniu spraw karnych. Dobry

obrońca

gwarantuje poszanowanie praw Klienta. Nasi adwokaci reprezentują Klientów we wszystkich rodzajach postępowań karnych.

Specjalizujemy się w szczególności w sprawach dotyczących:

 • przestępstw gospodarczych i korupcyjnych
 • przestępstw skarbowych
 • przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej
 • przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • naruszenia tajemnicy zawodowej

Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi tak zwanych przestępstw pospolitych.

Pomoc prawna to

 • Porady prawne
 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem

  oraz urzędami
 • Pełna

  obsługa prawna

  firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl