Praktyka Prawa Własności Intelektualnej

Praktyka Prawa Własności Intelektualnej
W ramach świadczonych usług zapewniamy

doradztwo prawne

w postępowaniach związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych, znaków towarów, wzorów i patentów. Z własnej praktyki wiemy, jak w obecnych czasach prawo własności intelektualnej jest zagrożone. Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa prasowego oraz sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Praktyka Prawa Własności Intelektualnej obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • sprawy ochrony znaków towarowych, wzorów, patentów i oznaczeń geograficznych (rejestracja znaków towarowych i wzorów, patent, prowadzenie postępowań spornych w sprawach dotyczących własności przemysłowej, wsparcie w zakresie prawnym w procesach przenoszenia praw własności przemysłowej)
 • sprawy ochrony praw autorskich i praw pokrewnych (przygotowywanie i

  negocjowanie umów

  przenoszących prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne, doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania i udzielania licencji na korzystanie z utworów i baz danych, prowadzenie postępowań spornych w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych)
 • sprawy nowych technologii informacyjnych (przygotowanie i negocjowanie umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych i przenoszących

  prawa autorskie

  do programów komputerowych, przygotowanie i ocenę regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych w procesach wdrożenia nowych usług internetowych oraz w zakresie stosowania plików cookie)
 • sprawy prawa prasowego i prawa mediów (wsparcie prawne w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii reklamowych, prowadzenie sporów sądowych dotyczących naruszenia praw w środkach masowego przekazu, przygotowanie sprostowań nieprawdziwych lub nieścisłych wypowiedzi prasowych)
 • sprawy ochrony danych osobowych (ocena stanu wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, przygotowanie dokumentacji do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, przygotowanie i dokonywanie zgłoszeń zbiorów danych, wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych)

Pomoc prawna to

 • Porady prawne
 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl