O Kancelarii

Utworzona w 2014 roku przez zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy świadczy stale pomocą prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym. Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy z uwagi na charakter świadczonych usług realizuje każde zlecenie rzetelnie i kompleksowo, nie pozostawiając Klienta na żadnym etapie sprawy bez konsultacji i rekomendacji prawnej. Gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne stanowi silny atut Kancelarii, gdzie adwokat i radca prawny zapewni każdemu Klientowi pomoc w wyborze właściwych rozwiązań. Doświadczenie w wielu dziedzinach prawa i szeroki horyzont myślowy pozwala Kancelarii na lepsze rozumienie problemów i potrzeb Klientów. Praca Kancelarii Prawnej Witaszek & Partnerzy na rzecz Klientów zawsze przynosi pozytywne rezultaty.

Misja Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy jest odpowiedzialnym partnerem, którego świadczona profesjonalnie pomoc prawna pozwala naszym Klientom na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Wizja Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy wyznacza standardy w zakresie nowoczesnego świadczenia usług prawnych, opierających się o ideę ścisłej współpracy z Klientami, którzy otrzymują rzetelne rekomendacje prawne poprzedzające podejmowanie decyzji biznesowych.

Strategia Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy buduje wartości i współtworzy sukcesy dla Klientów poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych.

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl