Praktyka Prawa Infrastrukturalnego

Praktyka Prawa Infrastrukturalnego
Kancelaria korzystając z rozpoczętego w Polsce odrodzenia infrastrukturalnego wspiera klientów w realizacji projektów inwestycyjnych. W tym zakresie posiadamy w dorobku praktykę przy obsłudze prawnej budowy lub modernizacji m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowo–targowych, instalacji wojskowych inżynierii lądowej i wodnej, farm wiatrowych, czy obiektów drogowych. Udzielana pomoc prawna obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu kształtowania zagospodarowania przestrzennego, przez etap realizacji inwestycji, aż po czynny udział w egzekwowaniu ochrony gwarancyjnej i rękojemczej. Aktualne problemy związane z generalnym wykonawstwem, z którym mamy obecnie do czynienia, wymagają od uczestników procesu inwestycyjnego prowadzenia rzeczowej i długofalowej polityki współpracy na rzecz ochrony rodzimych wykonawców i zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zamawiających. Powyższy pogląd wyznacza zakres świadczonego przez Kancelarię wsparcia prawnego, które musi być głęboko pryncypialne, ale i osadzone w realiach rynku i zasadzie poszanowania interesów Stron. Tym samym Kancelaria jest w stanie rozwiązywać te problemy, które często przez brak czytelnych rekomendacji prawnych zawieszają inwestycje do czasu sądowych rozstrzygnięć sporów. Ważnym atutem Kancelarii jest również umiejętność współpracy z innymi prawnikami pracującymi dla Klientów, w tym Prokuratorią Generalną RP, która zajmuje się ochroną prawną interesów Skarbu Państwa, co pozwala ograniczyć zbędne roztrząsanie spraw kierując Klienta ku wiążącemu i skutecznemu rozwiązaniu.

Pomoc prawna to

  • Porady prawne
  • Kompleksowa analiza prawna
  • Przygotowywanie opinii prawnych
  • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
  • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
  • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
  • Przeprowadzanie audytów
  • Przygotowywanie pism i dokumentów
  • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl