Praktyka Prawa Administracyjnego

Praktyka Prawa Administracyjnego
Zespół naszych adwokatów i radców prawnych posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z prawem administracyjnym, w tym w sprawach dotyczących prawa spółdzielczego i prawa ochrony środowiska. Niejednokrotnie reprezentujemy Klientów jako pełnomocnicy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Praktyka Prawa Administracyjnego obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • prawo administracyjne (

  pomoc prawna

  w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń, reprezentacja przez urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, administracją rządową, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • prawo budowlane i proces inwestycyjny (kontrakty z generalnymi wykonawcami, umowy o zarządzanie projektem, postępowania przetargowe, pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe)
 • prawo spółdzielcze (

  ekspertyzy i analizy prawne

  ,

  prowadzenie sporów sądowych

  )
 • prawo samorządu terytorialnego (partnerstwo publiczno-prywatne, gospodarka odpadami komunalnymi);
 • prawo ochrony środowiska (decyzje środowiskowe,

  alternatywne źródła pozyskiwania energii

  )

Pomoc prawna to

 • Porady prawne
 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl