Praktyka Prawa Upadłościowego

Praktyka Prawa Upadłościowego
Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z każdym rodzajem postępowania upadłościowego. Oferujemy obsługę prawną i ekonomiczną syndyka, a także obsługę takich zagadnień szczegółowych jak upadłość deweloperów czy upadłość innych podmiotów sektora budowlanego.

Praktyka Prawa Upadłościowego obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • sprawy ogólne prawa upadłościowego (postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, skutki ogłoszenia upadłości, lista wierzytelności, likwidacja masy upadłości, podział funduszy masy upadłości, zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego)
 • sprawy szczególnych regulacji dotyczących postępowania upadłościowego (

  upadłość deweloperów

  ,

  upadłość

  podmiotów sektora budowlanego i drogowego,

  upadłość konsumencka

  , restrukturyzacja)
 • sprawy ekonomiczne i społeczne aspekty upadłości (obowiązki syndyka na gruncie prawa podatkowego, obowiązki syndyka na gruncie prawa pracy, podstawy rachunkowości,

  mediacja

  i

  arbitraż

  )
 • sprawy obsługi prawnej i ekonomicznej syndyka (postępowania sądowe z udziałem syndyka,

  postępowanie zabezpieczające

  ,

  prawo restrukturyzacyjne

  )

Pomoc prawna to

 • Porady prawne
 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl